Hvordan sikrer du lønnsom vekst?

fornyelse-og-innovasjon

3 spørsmål:

  • Har du tilstrekkelig og samspillende kompetanse i ditt lederteam? Beskriv
  • Hvor mye tid anvender dere på metodisk nytenkning? Beskriv
  • På en skala fra 1 til 5 – hvor åpen er deres kultur? 1 er veldig lukket og 5 er veldig åpen. Beskriv

Diskuter deretter implikasjoner og om dere er tilstrekkelig rigget for lønnsom vekst.

Mitt selskap IAM hjelper ledere og styrer med vekst og forbedringer gjennom smartere fokus på merkevare og innovasjon. 

One thought on “Hvordan sikrer du lønnsom vekst?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s