ACCELERATE PERFORMANCE IN THE BOARD ROOM

I am engaged with the interesting theme of the corporate boards role when it comes to both control and innovation, as well as how to increase value creation through diversity.
I wrote this article on LinkedIn with some inspiration from a new paper from EY. Hope you like it and please join in with your thoughts!
23820806_s
EY just launched this paper on how diversity in the corporate boardroom accelerates performance. I do not think anyone would disagree that actions to improve should be implemented. However, findings show that this is not prioritized to the extent it should.
EY recommends these actions for board chairs to implement now:
  • Set the right tone at the top by creating a boardroom environment where different perspectives are encouraged and valued
  • Start preparing for the introduction of quotas now to avoid a skills shortage later. Companies in male-dominated industries and those with a background in private equity will need to put in extra effort immediately.
  • Broaden board recruitment processes to include entrepreneurs and individuals who have board experience not necessarily acquired with listed companies.
«Groupthink is a very dangerous thing. When groupthink overtakes, individuals do not raise voices of dissent or raise critical questions. The biggest antidote to groupthink is diversity» – co-Founder and Chairman, Mindtree Ltd, India
In one of my previous articles I pointed to many interesting findings on the consequences of “echo chambers”. In my point of view, boards and leaders should set up regular discussions on how the company is doing in this space. You should not be happy if everyone on your board and in your leadership team have the same point of view all the time. For a while it may look like harmony, but in the long run you will loose development momentum. Do you agree?
How does your board look like? And what will you do to improve?
Please share your thoughts:
Use the comment section below.
Inger A. Myklebust is partner and business consultant in Considium Consulting Group and board member. She is specializing in leadership, market development, result- and project assurance. Inger has leadership experience from Orkla (4 years), PwC Consulting (5 years) and IBM (11 years) among others. Connect with her at Twitter or Facebook

BUILD A FORWARD-LOOKING BOARD!

Boards spend too much time looking in the rear-view mirror and not enough scanning the road ahead.

I just found this great article by McKinsey & Company that I recommend you to read. The exhibit in the article illustrates very nice how boards should devote more of their time to the strategic and forward-looking aspects of the agenda.

And this also brings me back to my Leadership creative visualization I made a while back 🙂

Lysbilde1

Hope you like the article, and please share your point of view!

LEDELSE MOT BEDRE RESULTATER – KUNDENE MÅ STERKERE INN PÅ LEDER- OG STYREAGENDAEN!

Takk til Ledernytt for å ha publisert denne artikkelen! Spent på å høre hva dine erfaringer er. Del her eller direkte på Ledernytt siden!

Ville du, din ledergruppe, ditt styre og hele din organisasjon svart det samme hvis jeg spurte dere om hvordan deres viktigste kunder opplever deres selskap og merkevarer, hvilken verdi kundene faktisk betaler for og hvilket kundeløfte dere lever av?

Kraften i å samle energien mot kunden er enorm. For ofte sees virksomheter som drives introvert, transaksjons- og kontrollorientert. Særlig mener jeg å observere dette i virksomheter som sliter resultatmessig. For lite tid anvendes til å tenke innovativt og åpent i forhold til kundeopplevelse og -utvikling. Det starter i ledergruppen og styret. Hvor kunde- og markedsorienterte er dere egentlig? De fleste vil nok svare “ja, selvfølgelig er vi kundeorienterte”. Men realiteten er at mange ikke henger med. Spesielt teknologidrevede muligheter overses. Kundene opparbeider stadig nye fortrinn og velger lett bort de virksomhetene som ikke evner å fornye seg.

Her er noen tips på hvordan komme nærmere kunden og skape bedre resultater.

1. Analyser og forstå kundene og markedet – ikke tro du vet

Hent inn regelmessig tilbakemeldinger fra kundene – både eksisterende og potensielle. Ikke bare spør om de er tilfredse eller ikke, men få ideer og diskuter med de. Mange kunder er åpne for å hjelpe og de synes det er spennende å bidra med nytenkning. Det finnes mange interessante metoder for dette. Du kan bli overrasket over tilbakemeldinger på spørsmål du trodde du allerede visste svaret på. Eller over å få ideer dere aldri har tenkt på selv.

Tilrettelegg for regelmessig kommunikasjon og samspill med kundene.

2.  Analyser og forstå trender – ikke benekt de eller vent på hva dine konkurrenter foretar seg

Verden har aldri vært så åpen og gitt så store muligheter som i dag. Sosiale medier og nye måter å arbeide på gir enorme muligheter til å skape kundekoblinger og -dialoger. De beste selskap og ledere jobber allerede eksperimentelt – de lærer mens de gjør. Et kritisk konkurransemessig fortrinn opparbeides.

Noen ignorerer og/ eller forstår ikke dette spennende, nye mulighetsbildet. Det må endres – om man ikke vil spilles ut på sidelinjen! Dine kunder, medarbeidere og ditt styre vil antakelig være noen av dine beste sparringspartnere.

Sikre tilstrekkelig tid med din ledelse, din organisasjon og ditt styre til felles analyse, forståelse og implikasjoner av nye trender.

3. Bruk visjonen og målene aktivt med din organisasjon – ikke la de være igjen på papiret

Visjonen forteller om hva som er vår “drøm”, og trekker opp det overordnede målet og kursen for alt vi gjør til daglig. Den er bilde av en fremtidig, ønsket og bærekraftig tilstand. Og naturligvis inkluderer den kunden.

Noen anvender ikke visjonen og målene tilstrekkelig for å ta ut maksimal energi og endringskraft.

Anvend tid på å utvikle en slagkraftig, differensiert, kundeorientert visjon basert på markeds- og trendanalysen. Skap kraft i den gjennom mål og handling

4. Sikre resultatene og styrk energien i samspillet – ikke regn med at alt går av seg selv

Deling av kunnskap er den nye maktfaktoren. Leder- og styregruppen må tilrettelegge for å tenke og handle mer åpent og ekstrovert. Det betyr ikke at bedriftshemmeligheter skal røpes, men det betyr at man deler og tilrettelegger for innovative dialoger med kundene, partnere og egen organisasjon.

Tilfør ny innsikt og energi til hverandre. Del uhemmet og responder på andre som deler! Ta et helhetlig ansvar for å nå årets resultat og komme et steg videre mot visjonen.

KUNDEN MÅ STERKERE INN PÅ LEDER- OG STYREAGENDAEN

Verden har aldri vært så åpen og gitt så store muligheter som i dag. Kundesentrisk utvikling – å komme nærmere kunden – sies å være en viktig lederoppgave. Derfor burde ledelse og styre anvende mer tid på temaet. Spørsmål om hvordan dine viktigste kunder opplever ditt selskap/ brand og hvilken verdi kunden faktisk betaler for er sentrale. Likeledes er hvilket kundeløfte skal være bærebjelken i ”vårt hus” og hvordan leverer og muliggjør vi vårt løfte.

Sosiale medier og nye måter å arbeide på gir enorme muligheter til å skape kundekoblinger og -dialoger. De beste selskap og ledere jobber allerede eksperimentelt – de lærer mens de gjør. Et kritisk konkurransemessig fortrinn opparbeides. De som sover i timen er avventende og kritiske – dessverre antakelig i ferd med å spille seg ut på sidelinjen.

Jeg leste akkurat denne spennende oversikten Ranking Of The Top 60 CEOs On Social Media på LinkedIn. Samtidig så jeg denne artikkelen om en undersøkelse som viser at nær 30% av norske ledere er skeptiske til at sine medarbeidere har profil på LinkedIn. Ser du kontrasten? Hvem sover i timen?

Forslag til neste steg:

·         Sett av tid til å forstå hvordan vår nye verden kan stimulere til å tenke nytt, åpne opp og bringe ditt selskap/ brand nærmere dine kunder. Inviter ny spisskompetanse til dine neste møter med ledergruppen og styret

·         Involver deg personlig ved å delta i sosiale medier. Start med LinkedIn, Twitter og Facebook. La deg inspirere av de 60 CEOene og finn en sparringspartner/ coach for utvikling

·         Heng Peter Druckers kjente gamle kvote på veggen og reflekter over hva den betyr:

“Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two–and only two–basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are costs. Marketing is the distinguishing, unique function of the business.”