RELATIONSHIPS – THE HEART AND SOUL OF YOUR COMPANY

Relationships

4 times a year I meet business leaders in an inspiring Innovation network roundtable. We just had our second roundtable for 2015. Also this time, we centered our discussions around customer relationships and gaps in how brands are delivering on expectations.

And sure there are gaps, even though business leaders often say they already deliver, according to a new survey by IBM and Econsultancy. Also other studies suggest that

Almost 50% of consumers think their brands are clueless about how to reach them. 

HOW TO FILL IN THESE GAPS are therefore some of the most important activities brands and leaders should be aiming for. 

This Mediapost article suggests that we start to create an emotional intelligent strategy. Analyze how the 5 recommendations work for you:

1. Listen Deeply: Understand what your audience is passionate about

2. Add Value First: Rather than just pushing your own agenda

3. Attraction Beats Distraction: Focus on desire and the laws of attraction. “No one likes to be sold to, but everyone loves to buy”

4. Don’t Be Creepy: But surprise and delight your audience

5. Respect when Retargeting: “Just because someone went out on a date with you doesn’t mean they want to marry you”

Hope this inspires you to close some of the gaps for your brand. Or if you are not aware of the gaps, start to identify them.

Take this quote from Boston Consulting Group with you in your development:

The heart and soul of your company is defined by your relationships with employees, customers, suppliers, investors and communities

Hope you like this, and I love if you share with your network and give your point of view!

Use the comment section below – or you can send them to me at ingeramyklebust@gmail.com.

Inger A. Myklebust is a Business Management Consultant, owner of IAM and author of Business Raw by IAM. She is specializing in leadership, market and business development, program and project management. Inger has leadership experience from IBM (11 years), PwC Consulting (5 years) and Orkla (4 years) among others. Connect with her here, at TwitterFacebook or WordPress.

Om Fornyelse

Det sies at det største dilemma for ledere er å sette av tid til fornyelse og endring.

I følge en AT Kearney undersøkelse har strategi arbeid nesten forsvunnet i kaoset av å forsøke og ”fikse” det man tror er konkurransemessige fordeler.

Kollektiv nytenkning satt i strategisk perspektiv er en av de viktigste lederoppgavene, etter min mening.

Den senere tid har jeg jobbet med ledere for å gjøre nettopp dette. Her er suksessfaktorer jeg observerer – de 7 Ter:

  1. TID: Tilstrekkelig tid er reservert
  2. TEAM: Riktig sammensatt kompetanse med godt samarbeidsklima. Involverer i perioder bredt internt og eksternt
  3. TENKER TÅLMODIG: Anvender mye tid til læring og observasjon. Tenker utenfor ”boksen” – lar ikke dagens ”bokser” begrense seg.
  4. TREND: Nyutviklingen er basert på analyser av markedsbehov
  5. TARGET: Kunden/ målgruppen integreres i prosessen
  6. TEKNOLOGI: Involverer ofte smart teknologi
  7. TPLAN: En plan/ struktur overbygget med strategiske ambisjoner og dybdebygget med målrettet innhold

Spent på å høre dine erfaringer! Har du andre områder til listen? Legg igjen en kommentar under og vi får en interessant dialog!

“If it wasn’t hard everyone would do it. It’s the hard that makes it great” ~ Tom Hanks

Inger A Myklebust driver rådgivningvirksomhet gjennom eget selskap IAM innen blant annet resultatforbedringer, forretningsutvikling, strategi, marked og salg. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Hennes bakgrunn er blant annet fra IBM (11 år), PwC (5 år) og Orkla (4 år). Inger er åpen for forespørsler, også innen management for hire. Kontakt henne på ingeramyklebust@gmail.com.

The first day of the new year

The first day of the new year. Restart and new opportunities to be taken. I will start my own company. Continuation of my consulting will be part of this. I am so excited!

I am sure you also have some changes you like to implement? This article is the most read on Business Raw, and I think it is as relevant now as it was right after the summer vacation. Perhaps it can give you some new ideas?

Enjoy the start of this new year. Be proactive in building your brand and footprint.

Hvordan setter du ditt fotavtrykk? Bilde er funnet på web

All the best from

Inger @Business Raw

YOUR BRAND IS BUILT EVERY MINUTE

Your company brand is being built through your employees, customers and others every minute. And you are probably not aware of all your advocates and also critics out there to the extent you should.

Read this article – and l would love if you share what you think.

Learn from your employees and customers every day. Empower them and they will power your brand!

All the best for a wonderful Sunday from

Inger @Business Raw

HYSJ HYSJ – LA DETTE BLI MELLOM OSS!

Gjennom sosiale medier har jeg fått flere nye muligheter i mitt konsulentarbeid.

Men HYSJ HYSJ – lov meg at du ikke sier det til noen. Det er så fint å være en av få!

hurra_ml

Leste akkurat denne artikkelen fra Digital Works – og delt av Lederne på LinkedIn. Den sier noe om hvordan LinkedIn er det perfekte verktøy i dine forberedelser til ditt business møte.

Men HYSJ HYSJ – la de andre tro at aktivitet på LinkedIn bare er for de som søker jobb.

Deling av kunnskap er den nye maktfaktoren og Why is it smart to be social? er noen av artiklene jeg har skrevet for å belyse fordelene ved å bli mer sosial.

Men HYSJ HYSJ – la de andre fortsette å fokusere på de mer negative aspektene.

HYSJ HYSJ – OG HA EN HERLIG HELG!

HOW DO YOU ENGAGE YOURSELF AND YOUR COMPANY TO MOVE CLOSER TO YOUR CUSTOMERS AND EMPLOYEES?

I just published my first article on LinkedIn, read it here.

Hope it makes you THINK. And I would love if you LIKE, comment with your own thoughts and share with your own network.

Thank you – and I wish you a wonderful weekend!

Inger