It all started with this blog 3 years ago

Today WordPress sent a message to tell me that this blog is 3 years old. That was also the time when my thoughts around IAM Advisory Services started. It took another 1 1/2 years to establish IAM.

At IAM we cannot imagine anything more rewarding than helping leaders and companies succeed with sustainable leadership and solutions for the future. We simply love it!

Welcome to join us on http://www.execiam.com. Please share to leaders you think will benefit. Take a look at the short, informative video below.

I will keep this blog as my private, and perhaps share something from my life and also some more philosophical viewpoints.

All the best from

Inger

Author of Business Raw by IAM

Founder of IAM Advisory Services

https://www.youtube.com/watch?v=PS6gwR6zT4A

Advertisements

Om Fornyelse (2). Takk for deres innspill!

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er slik jeg ser det en av de viktigste lederoppgavene.

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er, slik jeg ser det, en av de viktigste lederoppgavene.

Tusen takk for deres innspill på artikkelen Om Fornyelse!

7 Ter er nå blitt til 9 kritiske suksessfaktorer i fornyelsesarbeidet. Triggere (nr 5) og Trivsel (nr 6) er nye, les her:

  1. TID: Tilstrekkelig tid er reservert
  2. TEAM: Riktig sammensatt kompetanse med en god leder og godt samarbeidsklima. Utfordre konstruktivt. Involverer i perioder bredt internt og eksternt
  3. TENKER TÅLMODIG: Anvender mye tid til læring og observasjon. Tenker utenfor ”boksen” – lar ikke dagens ”bokser” begrense seg
  4. TREND: Nyutviklingen er basert på analyser av markedsbehov
  5. TRIGGERE: Klare triggere/ motivasjonsfaktorer for hvorfor investere tid og krefter i fornyelsen. Man må være overbevist om at fornyelsen skal bidra med noe nytt og verdifullt for kundene/ målgruppen og de er villig til å betale oss for å bidra med fornyelsen
  6. TRIVSEL: Alle må trives med fornyelsesprosessen. Hvis det bærer preg av et pliktløp vil man nok ikke lykkes
  7. TARGET: Kunden/ målgruppen integreres i prosessen
  8. TEKNOLOGI: Involverer ofte smart teknologi mennesker liker å bruke
  9. TPLAN: En plan/ struktur overbygget med strategiske ambisjoner og dybdebygget med målrettet innhold

Spent på å få inn flere erfaringer! Har du refleksjoner rundt eksempler eller andre områder til listen? Eller kanskje forslag til en prioritert liste (viktigheten av den enkelte T er ikke prioritert). Legg igjen en kommentar og vi får en interessant dialog!

If it wasn’t hard everyone would do it. It’s the hard that makes it great ~ Tom Hanks

Inger A Myklebust driver rådgivningsvirksomhet gjennom eget selskap IAM innen blant annet resultatforbedringer, forretningsutvikling, strategi, innovasjon, marked og salg. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Hennes bakgrunn er blant annet fra IBM (11 år), PwC (5 år) og Orkla (4 år). Inger er åpen for forespørsler, også innen management for hire. Kontakt henne på ingeramyklebust@gmail.com. Følg henne på Facebook, Twitter og LinkedIn.

The first day of the new year

The first day of the new year. Restart and new opportunities to be taken. I will start my own company. Continuation of my consulting will be part of this. I am so excited!

I am sure you also have some changes you like to implement? This article is the most read on Business Raw, and I think it is as relevant now as it was right after the summer vacation. Perhaps it can give you some new ideas?

Enjoy the start of this new year. Be proactive in building your brand and footprint.

Hvordan setter du ditt fotavtrykk? Bilde er funnet på web

All the best from

Inger @Business Raw

YOUR BRAND IS BUILT EVERY MINUTE

Your company brand is being built through your employees, customers and others every minute. And you are probably not aware of all your advocates and also critics out there to the extent you should.

Read this article – and l would love if you share what you think.

Learn from your employees and customers every day. Empower them and they will power your brand!

All the best for a wonderful Sunday from

Inger @Business Raw