Om Fornyelse (2). Takk for deres innspill!

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er slik jeg ser det en av de viktigste lederoppgavene.

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er, slik jeg ser det, en av de viktigste lederoppgavene.

Tusen takk for deres innspill på artikkelen Om Fornyelse!

7 Ter er nå blitt til 9 kritiske suksessfaktorer i fornyelsesarbeidet. Triggere (nr 5) og Trivsel (nr 6) er nye, les her:

 1. TID: Tilstrekkelig tid er reservert
 2. TEAM: Riktig sammensatt kompetanse med en god leder og godt samarbeidsklima. Utfordre konstruktivt. Involverer i perioder bredt internt og eksternt
 3. TENKER TÅLMODIG: Anvender mye tid til læring og observasjon. Tenker utenfor ”boksen” – lar ikke dagens ”bokser” begrense seg
 4. TREND: Nyutviklingen er basert på analyser av markedsbehov
 5. TRIGGERE: Klare triggere/ motivasjonsfaktorer for hvorfor investere tid og krefter i fornyelsen. Man må være overbevist om at fornyelsen skal bidra med noe nytt og verdifullt for kundene/ målgruppen og de er villig til å betale oss for å bidra med fornyelsen
 6. TRIVSEL: Alle må trives med fornyelsesprosessen. Hvis det bærer preg av et pliktløp vil man nok ikke lykkes
 7. TARGET: Kunden/ målgruppen integreres i prosessen
 8. TEKNOLOGI: Involverer ofte smart teknologi mennesker liker å bruke
 9. TPLAN: En plan/ struktur overbygget med strategiske ambisjoner og dybdebygget med målrettet innhold

Spent på å få inn flere erfaringer! Har du refleksjoner rundt eksempler eller andre områder til listen? Eller kanskje forslag til en prioritert liste (viktigheten av den enkelte T er ikke prioritert). Legg igjen en kommentar og vi får en interessant dialog!

If it wasn’t hard everyone would do it. It’s the hard that makes it great ~ Tom Hanks

Inger A Myklebust driver rådgivningsvirksomhet gjennom eget selskap IAM innen blant annet resultatforbedringer, forretningsutvikling, strategi, innovasjon, marked og salg. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Hennes bakgrunn er blant annet fra IBM (11 år), PwC (5 år) og Orkla (4 år). Inger er åpen for forespørsler, også innen management for hire. Kontakt henne på ingeramyklebust@gmail.com. Følg henne på Facebook, Twitter og LinkedIn.

YOUR BRAND IS BUILT EVERY MINUTE

Your company brand is being built through your employees, customers and others every minute. And you are probably not aware of all your advocates and also critics out there to the extent you should.

Read this article – and l would love if you share what you think.

Learn from your employees and customers every day. Empower them and they will power your brand!

All the best for a wonderful Sunday from

Inger @Business Raw

PROUD TO BE A PARTNER IN THE CONSULTING COMPANY OF THE YEAR – CONSIDIUM CONSULTING GROUP!

Image

So excited to join the winning team in Considium Consulting Group!
Photo: Lillian Andersen

I am happy to join the Consulting Company of the year 2013 – Considium Consulting Group – as a Partner in September.

The successful company established in 1985 has 18 Management Business Consultants with comprehensive leadership experience from the industry. Considium’s uniqueness comes with the simple, straightforward methods to accelerate execution of strategy through new knowledge, positive energy and common goal focus. The work is done in close collaboration with the client’s CEO and the Leadership teams. Considium’s assistance to the big transformation in a leading Norwegian company led to the Consulting Company of the year 2013 title. The CEO of Considium, Siri Fürst, is among The most powerful women in Norwegian Business.

I am really looking forward to working with this winning team to expand Considium’s market footprint even more.

KVINNER I IT – ET LUKSUSGODE? Refleksjoner og råd etter 10 år i IT bransjen

Utgangspunktet fra denne artikkelen ble publisert på Hegnar.no, se her.

Det snakkes mye om den lave kvinneandelen i IT bransjen. ODA-nettverket http://odanettverk.no/ gjennomførte nylig en undersøkelse og konklusjonen var skuffende, sa lederen av nettverket. Lyspunktet er at de virksomhetene som har fokusert og vært opptatt av kvinneandel og -verdiskapning har lykkes. De virksomhetene som VIL får det altså til. Personlig ser jeg bare muligheter. Og jeg sier det med skråsikkerhet etter 10 år i IT bransjen og IBM. Da jeg ble en del av IBM gjennom fusjonen med PwC Consulting i 2003 forstod jeg ikke at et IT konsulentselskap ville være så interessant. Jeg kunne jo ingenting om IT! Men gjennom de siste 10 årene har IT bare blitt mer og mer forretningsstrategisk for våre kunder, og behovet for forretningorientert kompetanse og lederskap har bare tiltatt. Jeg har fått dyrke min faglige lidenskap i ulike forretningsenheter og roller fra lokale til globale, sist i en Global Business Development Executive rolle, i et selskap med mer enn 400.000 medarbeidere. Her er mine råd til kvinner både i og utenfor IT bransjen:

 • Hiv deg inn i dansen med gutta, men ikke la de ta føringen hele tiden (jeg observerer at mange jenter og gutter inntar tradisjonelle roller og handlingmønstre – sikkert ubevisst). Unngå ”flink pike” syndromet
 • Bygg sterke nettverk, fysiske og virtuelle. Allier deg med de som vil deg vel og lytt på rådene du får
 • Velg en god sjef som støtter deg og gir deg muligheter
 • When the going gets tough the tough gets going! Lær å bli komfortabel med det ukomfortable og stå i situasjonen (jeg observerer at jenter noen ganger trekker seg hurtigere enn menn når det blir tøft)
 • Ikke gi energi til de som ikke vil deg vel og er ufine – hverken tankemessig eller på andre måter
 • Hør på rådet fra en toppleder til kvinnene i et større selskap: ”Finn riktig mann/ partner!” Viktig å være samkjørte, likestilte og balanserte
 • Vær modig, stå frem og skill deg ut med noe spesielt. Tenk strategisk og som en toppleder selv om du er ansvarlig for et mindre prosjekt. Kommuniser tydelig. Husk at du har den kompetansen andre mennesker velger å tillegge deg
 • Balanser jobb og privat/ egen avkobling. En god selvleder hviler mye, sier ofte nei, trener og spiser riktig mat

Mitt råd til ledelsen i virksomhetene:

 • Kom dere videre fra diagnosestadiet. Lær av de beste, kommuniser målsettinger og tiltak kontinuerlig og knytt de opp mot forretningsresultatene

Helt til slutt, så skader det ikke å ta med seg dette sitatet fra Maya Angelou: ”People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”.

Slik jeg ser det er kvinner et luksusgode i IT bransjen. Det er utrolige muligheter for spennende posisjoneringer jeg kan anbefale mange.