How do you engage yourself and your company to get closer to your customers and employees?

The world is changing fast. How do you transform to create the competitive edge?

Through discussions I have had with leaders, I feel that there is a true interest for embracing Social Media and Analytics to move to a more personalized, energized and relevant dialogue with the customers and employees. However, the leaders like guidance and advice on how.

Outperforming companies and CEOs are;

– building their ANALYTICAL MUSCLE to respond with relevance and immediacy. They realize they must engage customers as individuals, and that means knowing them as a whole human being — with interests, attitudes, and life circumstances that color preferences and needs. The time of one way mass communication is over..

– not afraid to be present in SOCIAL MEDIA themselves. They have started to involve themselves so that they learn by doing and to experience the ocean of new communication- and development opportunities. They are role models and “Walk the Talk”. The time of “hiding” in the Executive office is over..

– facilitating an OPEN and COLLABORATIVE CULTURE. They are implementing new and more efficient ways to drive value and innovations across the organization. They energize and move closer to their employees every day. Information sharing and collaboration is the key to success. The time of “closed” and one way of doing business- and value creation is over..

When opening up, you are not inviting to chaos, however you are evolving into a new form – one better suited to the complexity and pace of business today. Can you afford to wait?

We hope you like this, and we love if you share with your network and give your point of view!

Use the comment section below – or you can send them to ingeramyklebust@execiam.com

Om Fornyelse (2). Takk for deres innspill!

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er slik jeg ser det en av de viktigste lederoppgavene.

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er, slik jeg ser det, en av de viktigste lederoppgavene.

Tusen takk for deres innspill på artikkelen Om Fornyelse!

7 Ter er nå blitt til 9 kritiske suksessfaktorer i fornyelsesarbeidet. Triggere (nr 5) og Trivsel (nr 6) er nye, les her:

  1. TID: Tilstrekkelig tid er reservert
  2. TEAM: Riktig sammensatt kompetanse med en god leder og godt samarbeidsklima. Utfordre konstruktivt. Involverer i perioder bredt internt og eksternt
  3. TENKER TÅLMODIG: Anvender mye tid til læring og observasjon. Tenker utenfor ”boksen” – lar ikke dagens ”bokser” begrense seg
  4. TREND: Nyutviklingen er basert på analyser av markedsbehov
  5. TRIGGERE: Klare triggere/ motivasjonsfaktorer for hvorfor investere tid og krefter i fornyelsen. Man må være overbevist om at fornyelsen skal bidra med noe nytt og verdifullt for kundene/ målgruppen og de er villig til å betale oss for å bidra med fornyelsen
  6. TRIVSEL: Alle må trives med fornyelsesprosessen. Hvis det bærer preg av et pliktløp vil man nok ikke lykkes
  7. TARGET: Kunden/ målgruppen integreres i prosessen
  8. TEKNOLOGI: Involverer ofte smart teknologi mennesker liker å bruke
  9. TPLAN: En plan/ struktur overbygget med strategiske ambisjoner og dybdebygget med målrettet innhold

Spent på å få inn flere erfaringer! Har du refleksjoner rundt eksempler eller andre områder til listen? Eller kanskje forslag til en prioritert liste (viktigheten av den enkelte T er ikke prioritert). Legg igjen en kommentar og vi får en interessant dialog!

If it wasn’t hard everyone would do it. It’s the hard that makes it great ~ Tom Hanks

Inger A Myklebust driver rådgivningsvirksomhet gjennom eget selskap IAM innen blant annet resultatforbedringer, forretningsutvikling, strategi, innovasjon, marked og salg. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Hennes bakgrunn er blant annet fra IBM (11 år), PwC (5 år) og Orkla (4 år). Inger er åpen for forespørsler, også innen management for hire. Kontakt henne på ingeramyklebust@gmail.com. Følg henne på Facebook, Twitter og LinkedIn.

THE MODERN CEO

I just found this interesting article by BCG discussing new trends in CEO appointments and succession plans.

Take a look at this checklist of the profile of the modern CEO and see how you are doing. You and your board should really think about how you create the CEO appointment succession list in order to take your company one step further ahead of competition, and the article gives some great examples of this.

exhibit

Good reading, and I would love your point of view too!

HOW DO YOU ENGAGE YOURSELF AND YOUR COMPANY TO MOVE CLOSER TO YOUR CUSTOMERS AND EMPLOYEES?

I just published my first article on LinkedIn, read it here.

Hope it makes you THINK. And I would love if you LIKE, comment with your own thoughts and share with your own network.

Thank you – and I wish you a wonderful weekend!

Inger

LEDELSE MOT BEDRE RESULTATER – KUNDENE MÅ STERKERE INN PÅ LEDER- OG STYREAGENDAEN!

Takk til Ledernytt for å ha publisert denne artikkelen! Spent på å høre hva dine erfaringer er. Del her eller direkte på Ledernytt siden!

Ville du, din ledergruppe, ditt styre og hele din organisasjon svart det samme hvis jeg spurte dere om hvordan deres viktigste kunder opplever deres selskap og merkevarer, hvilken verdi kundene faktisk betaler for og hvilket kundeløfte dere lever av?

Kraften i å samle energien mot kunden er enorm. For ofte sees virksomheter som drives introvert, transaksjons- og kontrollorientert. Særlig mener jeg å observere dette i virksomheter som sliter resultatmessig. For lite tid anvendes til å tenke innovativt og åpent i forhold til kundeopplevelse og -utvikling. Det starter i ledergruppen og styret. Hvor kunde- og markedsorienterte er dere egentlig? De fleste vil nok svare “ja, selvfølgelig er vi kundeorienterte”. Men realiteten er at mange ikke henger med. Spesielt teknologidrevede muligheter overses. Kundene opparbeider stadig nye fortrinn og velger lett bort de virksomhetene som ikke evner å fornye seg.

Her er noen tips på hvordan komme nærmere kunden og skape bedre resultater.

1. Analyser og forstå kundene og markedet – ikke tro du vet

Hent inn regelmessig tilbakemeldinger fra kundene – både eksisterende og potensielle. Ikke bare spør om de er tilfredse eller ikke, men få ideer og diskuter med de. Mange kunder er åpne for å hjelpe og de synes det er spennende å bidra med nytenkning. Det finnes mange interessante metoder for dette. Du kan bli overrasket over tilbakemeldinger på spørsmål du trodde du allerede visste svaret på. Eller over å få ideer dere aldri har tenkt på selv.

Tilrettelegg for regelmessig kommunikasjon og samspill med kundene.

2.  Analyser og forstå trender – ikke benekt de eller vent på hva dine konkurrenter foretar seg

Verden har aldri vært så åpen og gitt så store muligheter som i dag. Sosiale medier og nye måter å arbeide på gir enorme muligheter til å skape kundekoblinger og -dialoger. De beste selskap og ledere jobber allerede eksperimentelt – de lærer mens de gjør. Et kritisk konkurransemessig fortrinn opparbeides.

Noen ignorerer og/ eller forstår ikke dette spennende, nye mulighetsbildet. Det må endres – om man ikke vil spilles ut på sidelinjen! Dine kunder, medarbeidere og ditt styre vil antakelig være noen av dine beste sparringspartnere.

Sikre tilstrekkelig tid med din ledelse, din organisasjon og ditt styre til felles analyse, forståelse og implikasjoner av nye trender.

3. Bruk visjonen og målene aktivt med din organisasjon – ikke la de være igjen på papiret

Visjonen forteller om hva som er vår “drøm”, og trekker opp det overordnede målet og kursen for alt vi gjør til daglig. Den er bilde av en fremtidig, ønsket og bærekraftig tilstand. Og naturligvis inkluderer den kunden.

Noen anvender ikke visjonen og målene tilstrekkelig for å ta ut maksimal energi og endringskraft.

Anvend tid på å utvikle en slagkraftig, differensiert, kundeorientert visjon basert på markeds- og trendanalysen. Skap kraft i den gjennom mål og handling

4. Sikre resultatene og styrk energien i samspillet – ikke regn med at alt går av seg selv

Deling av kunnskap er den nye maktfaktoren. Leder- og styregruppen må tilrettelegge for å tenke og handle mer åpent og ekstrovert. Det betyr ikke at bedriftshemmeligheter skal røpes, men det betyr at man deler og tilrettelegger for innovative dialoger med kundene, partnere og egen organisasjon.

Tilfør ny innsikt og energi til hverandre. Del uhemmet og responder på andre som deler! Ta et helhetlig ansvar for å nå årets resultat og komme et steg videre mot visjonen.

LEADERSHIP FOR BETTER RESULTS – THE SECRET OF SETTING GOALS AND ROADMAPS

One of my most read articles Ledelse mot bedre Resultater – et voksende behov for transformerende ledere med selvinnsikt (published at Hegnar Online) I listed 5 areas for improvement in Leadership. Many leaders will probably say they cover all of those sufficiently, but the employees do not always agree. The result potential in improving is substantial. For many companies January is the time for defining 2014 goals and roadmaps.

How do you define goals with your team? Do you succeed in creating the greatest commitment? Do you all believe you can stretch? Do you sufficiently dream together? Do you empower each other with positive energy?

I have seen many different practices. The outperforming companies put energy into defining beautiful goals and roadmaps. The leader and team work together to energize and even put some magic into the goals and roadmap. They often succeed in achieving their goals. The opposite is true where the leaders set the goals and just tell the employees ”Fix this” without any more interaction – only control meetings once in a while.

High and ambitious goals are always achievable if the team interacts optimally and constructive. You give each other the good and positive feeling and you trust each other through open interactions and developments.

Think about how you work with your team to optimize this important step.

And I would love to discuss with you and if you share with us here!

My goal this Sunday is to finalize shoveling all this snow. This is teamwork with my husband. We already agreed we will succeed. The roadmap is wonderful – fresh air, fresh mind and strong body powers.

Have a good Sunday!

1545838_10152195187832718_993411267_n

The first 90 days as CEO

Frank Møllerop, the QuestBack CEO, tells about his first 90 days at work seeking insight and advice from the customers and employees in crafting the future scenarios and the strategy. I recommend you to look at this 7 minutes inspirational video. I am also fascinated by how Frank is utilizing social media in his new job. Great!