IAM – NEW SITE TODAY!

IAM – Serving forward focused leaders from Inger A Myklebust on Vimeo.

I continue my social media experiment. Today I created a new WordPress site for IAM.

Hope you like it! Will for sure be developed and improved in the coming weeks 😉

All the best from

Business Raw by IAM

Inger

 

Om Fornyelse

Det sies at det største dilemma for ledere er å sette av tid til fornyelse og endring.

I følge en AT Kearney undersøkelse har strategi arbeid nesten forsvunnet i kaoset av å forsøke og ”fikse” det man tror er konkurransemessige fordeler.

Kollektiv nytenkning satt i strategisk perspektiv er en av de viktigste lederoppgavene, etter min mening.

Den senere tid har jeg jobbet med ledere for å gjøre nettopp dette. Her er suksessfaktorer jeg observerer – de 7 Ter:

  1. TID: Tilstrekkelig tid er reservert
  2. TEAM: Riktig sammensatt kompetanse med godt samarbeidsklima. Involverer i perioder bredt internt og eksternt
  3. TENKER TÅLMODIG: Anvender mye tid til læring og observasjon. Tenker utenfor ”boksen” – lar ikke dagens ”bokser” begrense seg.
  4. TREND: Nyutviklingen er basert på analyser av markedsbehov
  5. TARGET: Kunden/ målgruppen integreres i prosessen
  6. TEKNOLOGI: Involverer ofte smart teknologi
  7. TPLAN: En plan/ struktur overbygget med strategiske ambisjoner og dybdebygget med målrettet innhold

Spent på å høre dine erfaringer! Har du andre områder til listen? Legg igjen en kommentar under og vi får en interessant dialog!

“If it wasn’t hard everyone would do it. It’s the hard that makes it great” ~ Tom Hanks

Inger A Myklebust driver rådgivningvirksomhet gjennom eget selskap IAM innen blant annet resultatforbedringer, forretningsutvikling, strategi, marked og salg. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Hennes bakgrunn er blant annet fra IBM (11 år), PwC (5 år) og Orkla (4 år). Inger er åpen for forespørsler, også innen management for hire. Kontakt henne på ingeramyklebust@gmail.com.

YOUR BRAND IS BUILT EVERY MINUTE

Your company brand is being built through your employees, customers and others every minute. And you are probably not aware of all your advocates and also critics out there to the extent you should.

Read this article – and l would love if you share what you think.

Learn from your employees and customers every day. Empower them and they will power your brand!

All the best for a wonderful Sunday from

Inger @Business Raw

Your IQ may be substantially reduced when under tough stress. Spend the Easter break to recharge

I am sure all of us have experienced moments when we are not able to respond properly to employees and colleagues due to 100 other thoughts and high stress levels. Or you have experienced intelligent colleagues and bosses responding surprisingly dumb in conversations you initiate. The Norwegian journalist in Dagens Næringsliv, Eva Grinde, has a well written article about the theme, read it here. She is referring to “Overloaded Circuits” article in Harvard Business Review: “In survival mode , the manager is robbed of his flexibility, his sense of humor, his ability to deal with the unknown. He desperately wants to kill the metaphorical tiger”.

Easter vacation is approaching and we can all get a break to recharge and plan how to be smarter in communication with our teams. Wish you all a good Easter! I will be on the track in this picture 🙂

20140411-163416.jpg