Om fornyelse og kommunikasjon

higher-degree-of-customer-relevance

Leste akkurat denne spennende undersøkelsen #SoMeService av Maria Aasbø. Hun setter lys på egne erfaringer gjennom sosiale medier og hvordan hun opplever oppfølgingen både digitalt og fysisk. Jeg er enig:

Det er bare noen få som klarer å kommunisere godt og integrere sin kommunikasjon på tvers av den digitale og fysiske verden. Det dreier seg om god ledelse. Gode ledere setter fokus på nettopp dette. Selskap med slike ledere kommer nærmere kunden og drar fra sine konkurrenter. Og det starter ofte med ledere som har gode kommunikasjonsevner fra før av.

Du har helt sikkert egne erfaringer. Vil du dele de med oss?

En god opplevelse og en dårlig. Jeg starter:

GOD:

Jeg bestilte nytt rideutstyr fra et selskap i Australia jeg ble oppmerksom på via Instagram. De responderer like godt via direct funksjonen på Instagram som via mail og andre kanaler.

DÅRLIG:

Jeg kontaktet et selskap for å optimalisere IAM nettside for søk (SEO). De hadde en utmerket chat funksjon og en hyggelig rådgiver, men de fulgte aldri opp videre. Dermed glapp en forretningsmulighet.

Nå er det din tur 🙂

VIDEO: IAM IN 1 MINUTE

I continue my RAW video communication experiment.

This time: IAM in 1 minute.

I film with my iPhone and use iMovie in the creation process.

Would love to get your opinion, as well as input on what you do to develop your social presence.

JOIN THE CONVERSATION at execiam.com.

IAM – Serving forward focused leaders from Inger A Myklebust on Vimeo.

Om Fornyelse. GJØR VI DET RETTE?

Denne artikkelen ble publisert slik på Ledernytt.no 13. april 2015.

I fornyelsesarbeid og i situasjoner der vi har tatt store beslutninger vil det alltid kunne oppstå perioder der man tviler om man gjør det rette. Det kan virke fristende å gå tilbake til vår “trygge” havn og gjøre ting på samme måte som tidligere. Resultatet kan da bli stagnasjon og i verste tilfelle konkurs.

Kognitiv dissonanseteori (av L Festinger) sier noe om ubehaget vi kan føle om vi utfører handlinger som strider mot egne holdninger. Vi vil tilstrebe å ENTEN endre tankene og følelsene ELLER handlingene slik at de samstemmer.

Teorien har vært gjenstand for mye diskusjon og forskning, og betraktes som et viktig prinsipp for å forstå holdningsendring og motivasjon.

Et par eksempler:

Det første gjelder kognitiv dissonanse ved kjøp av bil. Rivaliserende tanker melder seg; “burde jeg heller kjøpt den andre bilen av den andre forhandleren?”. For å rydde opp i de rivaliserende tankene søker du informasjon som bekrefter valget du har gjort. Dyktige markedsførere forsikrer ditt valg. Du blir en fornøyd, lojal kunde som varmt anbefaler bilen og forhandleren til dine venner og bekjente. Motsatt kan det oppstå negativ etterkjøpsdissonans og du fraråder alle andre til å gå i samme “felle” som deg.

Tilsvarende eksempel kan vi finne for en organisasjon. Styret og ledelsen har besluttet å gjennomføre et større transformasjonsprosjekt. Etterhvert kompliserer prosjektet seg, den daglige driften forstyrres og kostnadene løper på. Rivaliserende tanker oppstår hos teamet; “burde vi ha definert prosjektet på en annen måte?, “burde vi i det hele tatt ha startet dette prosjektet?” osv. Man søker informasjon som støtter og bekrefter gjennomføring av prosjektet, eller informasjon som støtter et avbrudd. Vi lytter mest på de som understøtter vår magefølelse og undertrykker motargumenter. Dyktige ledere forsikrer teamet om at riktig beslutning er tatt. Om dette undervurderes, kan rivaliserende tanker og handlinger ta overhånd i kritiske fornyelsesprosjekt og vår organisasjon. I ytterste konsekvens har vi ikke lenger lojale medarbeidere som arbeider for vårt beste og ei heller anbefaler selskapet videre i sine nettverk.

Bevissthet rundt hvordan dette fungerer er derfor nyttig. I fornyelsesarbeidet må vi tilrettelegge nok kommunikasjon og forståelse for endringen. Akkurat slik markedsføreren gjør for å unngå negativ etterkjøpsdissonanse.

Hvordan arbeider du med dette i din organisasjon?

Del gjerne dine tanker og eksempler.

Og det gleder STORT om du deler innlegget videre!

Business Raw by IAM,

Inger

Inger A Myklebust hjelper ledere og styrer gjennom IAM med å bli bedre innen ledelse, merkevarebygging, innovasjon og fornyelse. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Business Raw for forretningsledere etablerte hun i juni 2013. Inger er åpen for forespørsler. Kontakt henne på ingeramyklebust@execiam.com.

Most people hate when not being replied to. What do you do?

I am sure you have been very irritated when not hearing back from people when mailing, calling, texting or contacting them in any other way.

This article in New York Times is worth reading and gives two pieces of advice:

  • To you waiting for response: Reach out again (and do not make fantasies about being rejected at the worst)
  • To you that habitually do not respond: Send a quick note to tell that you need more time to respond or that you are not interested

Any experiences you would like sharing with us?

Death of Cold Calling

I dag avtalte jeg møte med en leder av et norsk selskap, en helt ny relasjon, gjennom Twitter.

Det startet med at jeg fikk god oppmerksomhet om hegnar.no artikkelen “Det finnes bare en sjef: Kunden” (basert på min blogg) blant annet ved flere “Retweets” og “Favorites”. Jeg eksperimenterte litt videre, og inviterte til direkte dialog med lederne som likte mitt budskap via Twitter. Nå går altså ferden videre i personlige møter. Dette er spennende både fra perspektivet å lære mer om moderne kommunikasjon samt metoder for hvordan nå frem til nye forretningsforbindelser.

Og denne bloggen til Hans-Petter Nygard-Hansen bekrefter jo akkurat slike nye tilnærminger. Vi er inne i “Death of Cold Calling” og det lønner seg å forstå de nye og mer moderne måtene å kommunisere på:

Ingen liker å bli «tatt på senga» og spesielt ikke av folk vi ikke kjenner. Da går heller samtalen til «voicemail» og derifra ganske så raskt videre til søppelkassen.”

Anbefaler spesielt alle dere som arbeider med salg å lese denne bloggen. Hvis du ikke føler du når gjennom til nye forretningsrelasjoner, så kan du kanskje lære noe her.

Hva tenker du? Ser du nytten i å bevege deg fra tradisjonelle til nye tilnærminger? Spent på å høre fra deg!

 

 

Communication – the human connection (H2H) – is the key to success!

Business Raw

image I took this picture in the Gustav Vigeland park in Oslo, Norway.

Think about a positive connection with someone – at home or at work this past week. How did you feel? My guess is that you felt great and wanted more of it. Not a big surprise that company cultures growing such good relationships better than others are winning in the market place.

Did you know that H2H (Human to Human) is now replacing B2C (Business to Consumer) and B2B (Business to Business)? Because it is all about human connections, read more about it here.

Think about how you and your company strengthen communication and the human connection. And share it with us here.

Have a wonderful Sunday.

View original post

Communication – the human connection (H2H) – is the key to success!

image

I took this picture in the Gustav Vigeland park in Oslo, Norway.

 

Think about a positive connection with someone – at home or at work this past week. How did you feel? My guess is that you felt great and wanted more of it. Not a big surprise that company cultures growing such good relationships better than others are winning in the market place.

Did you know that H2H (Human to Human) is now replacing B2C (Business to Consumer) and B2B (Business to Business)? Because it is all about human connections, read more about it here.

Think about how you and your company strengthen communication and the human connection. And share it with us here.

Have a wonderful Sunday.

WHY IS IT SMART TO BE SOCIAL? MY BENEFITS SO FAR, including most read articles in 2013

In my last post I wrote I would share my greatest benefits and learning points from participating in social media. Here we go.

You strengthen current relationships and create new ones by opening more up. Virtual and physical communications strengthen each other.

You give me great feedback and energy to continue to engage in new dialogues and create new content. Most of the feedback I receive directly is still oral when I meet you physically. I get new relationships with exciting people in my subject expertise area that I would normally not meet.

The real step change came with my blogging. Blogging is a lot of fun and is also a great tool for own reflections in favorite subject areas.

I worked hard on my first blog during fall 2011, read it here, and I guess this was my mental break through into the social world. At the same time I established my Twitter profile. With my personal blog initiative established summer 2013, I have been working on how to expose myself through content development more on an experimental base.

Some wonderful highlights:

–      I have had about 1000 views per month on my page with numerous countries represented

–      My most read articles focus on:

  1. Guest series on Business Leadership and Life. Two articles so far – take a look here and here
  2. Customer experience, Leadership and Innovation themes
  3. My job change from IBM to Considium Consulting Group

Some of my articles were published on Hegnar Online. Ledelse mot Resultater has been the most liked, shared and commented.

–      Facebook, LinkedIn, Twitter and Hegnar Online have been the major referrers to my blog.

I was discussing social presence with a friend. She was irritated about all of those people driving social media activities as egodriven and a show off. Hopefully my sharing is more of pleasure and added value to people than irritation. Typically, we will ignore the people and content that irritate anyway – do you not agree? Just like in the physical world.

Reading and responding to other peoples content is as important as creating and sharing your own.

Every morning when I read the news, I also look through my social media platforms. I like, comment and share good articles from and with my network.

You learn how others behave socially, you learn a lot about your subject and you receive ideas to your own work and content development.

This is a great starting point for everyone, and do not have to take more than 5 – 15 min every day. You follow the companies and people you admire or work with, and you will for sure receive a lot of good inspiration for your own work.

Being social is really about balancing your effort cross the virtual and physical ideally.

I am sure I can work more on this article. But now I want to get out and enjoy the snow and nice sun before it is dark again around 3.

Wish you all a good Sunday!

Image