RELATIONSHIPS – THE HEART AND SOUL OF YOUR COMPANY

Relationships

4 times a year I meet business leaders in an inspiring Innovation network roundtable. We just had our second roundtable for 2015. Also this time, we centered our discussions around customer relationships and gaps in how brands are delivering on expectations.

And sure there are gaps, even though business leaders often say they already deliver, according to a new survey by IBM and Econsultancy. Also other studies suggest that

Almost 50% of consumers think their brands are clueless about how to reach them. 

HOW TO FILL IN THESE GAPS are therefore some of the most important activities brands and leaders should be aiming for. 

This Mediapost article suggests that we start to create an emotional intelligent strategy. Analyze how the 5 recommendations work for you:

1. Listen Deeply: Understand what your audience is passionate about

2. Add Value First: Rather than just pushing your own agenda

3. Attraction Beats Distraction: Focus on desire and the laws of attraction. “No one likes to be sold to, but everyone loves to buy”

4. Don’t Be Creepy: But surprise and delight your audience

5. Respect when Retargeting: “Just because someone went out on a date with you doesn’t mean they want to marry you”

Hope this inspires you to close some of the gaps for your brand. Or if you are not aware of the gaps, start to identify them.

Take this quote from Boston Consulting Group with you in your development:

The heart and soul of your company is defined by your relationships with employees, customers, suppliers, investors and communities

Hope you like this, and I love if you share with your network and give your point of view!

Use the comment section below – or you can send them to me at ingeramyklebust@gmail.com.

Inger A. Myklebust is a Business Management Consultant, owner of IAM and author of Business Raw by IAM. She is specializing in leadership, market and business development, program and project management. Inger has leadership experience from IBM (11 years), PwC Consulting (5 years) and Orkla (4 years) among others. Connect with her here, at TwitterFacebook or WordPress.

HOW DO YOU ENGAGE YOURSELF AND YOUR COMPANY TO MOVE CLOSER TO YOUR CUSTOMERS AND EMPLOYEES?

I just published my first article on LinkedIn, read it here.

Hope it makes you THINK. And I would love if you LIKE, comment with your own thoughts and share with your own network.

Thank you – and I wish you a wonderful weekend!

Inger

Communication – the human connection (H2H) – is the key to success!

Business Raw

image I took this picture in the Gustav Vigeland park in Oslo, Norway.

Think about a positive connection with someone – at home or at work this past week. How did you feel? My guess is that you felt great and wanted more of it. Not a big surprise that company cultures growing such good relationships better than others are winning in the market place.

Did you know that H2H (Human to Human) is now replacing B2C (Business to Consumer) and B2B (Business to Business)? Because it is all about human connections, read more about it here.

Think about how you and your company strengthen communication and the human connection. And share it with us here.

Have a wonderful Sunday.

View original post

LEDELSE MOT BEDRE RESULTATER – KUNDENE MÅ STERKERE INN PÅ LEDER- OG STYREAGENDAEN!

Takk til Ledernytt for å ha publisert denne artikkelen! Spent på å høre hva dine erfaringer er. Del her eller direkte på Ledernytt siden!

Ville du, din ledergruppe, ditt styre og hele din organisasjon svart det samme hvis jeg spurte dere om hvordan deres viktigste kunder opplever deres selskap og merkevarer, hvilken verdi kundene faktisk betaler for og hvilket kundeløfte dere lever av?

Kraften i å samle energien mot kunden er enorm. For ofte sees virksomheter som drives introvert, transaksjons- og kontrollorientert. Særlig mener jeg å observere dette i virksomheter som sliter resultatmessig. For lite tid anvendes til å tenke innovativt og åpent i forhold til kundeopplevelse og -utvikling. Det starter i ledergruppen og styret. Hvor kunde- og markedsorienterte er dere egentlig? De fleste vil nok svare “ja, selvfølgelig er vi kundeorienterte”. Men realiteten er at mange ikke henger med. Spesielt teknologidrevede muligheter overses. Kundene opparbeider stadig nye fortrinn og velger lett bort de virksomhetene som ikke evner å fornye seg.

Her er noen tips på hvordan komme nærmere kunden og skape bedre resultater.

1. Analyser og forstå kundene og markedet – ikke tro du vet

Hent inn regelmessig tilbakemeldinger fra kundene – både eksisterende og potensielle. Ikke bare spør om de er tilfredse eller ikke, men få ideer og diskuter med de. Mange kunder er åpne for å hjelpe og de synes det er spennende å bidra med nytenkning. Det finnes mange interessante metoder for dette. Du kan bli overrasket over tilbakemeldinger på spørsmål du trodde du allerede visste svaret på. Eller over å få ideer dere aldri har tenkt på selv.

Tilrettelegg for regelmessig kommunikasjon og samspill med kundene.

2.  Analyser og forstå trender – ikke benekt de eller vent på hva dine konkurrenter foretar seg

Verden har aldri vært så åpen og gitt så store muligheter som i dag. Sosiale medier og nye måter å arbeide på gir enorme muligheter til å skape kundekoblinger og -dialoger. De beste selskap og ledere jobber allerede eksperimentelt – de lærer mens de gjør. Et kritisk konkurransemessig fortrinn opparbeides.

Noen ignorerer og/ eller forstår ikke dette spennende, nye mulighetsbildet. Det må endres – om man ikke vil spilles ut på sidelinjen! Dine kunder, medarbeidere og ditt styre vil antakelig være noen av dine beste sparringspartnere.

Sikre tilstrekkelig tid med din ledelse, din organisasjon og ditt styre til felles analyse, forståelse og implikasjoner av nye trender.

3. Bruk visjonen og målene aktivt med din organisasjon – ikke la de være igjen på papiret

Visjonen forteller om hva som er vår “drøm”, og trekker opp det overordnede målet og kursen for alt vi gjør til daglig. Den er bilde av en fremtidig, ønsket og bærekraftig tilstand. Og naturligvis inkluderer den kunden.

Noen anvender ikke visjonen og målene tilstrekkelig for å ta ut maksimal energi og endringskraft.

Anvend tid på å utvikle en slagkraftig, differensiert, kundeorientert visjon basert på markeds- og trendanalysen. Skap kraft i den gjennom mål og handling

4. Sikre resultatene og styrk energien i samspillet – ikke regn med at alt går av seg selv

Deling av kunnskap er den nye maktfaktoren. Leder- og styregruppen må tilrettelegge for å tenke og handle mer åpent og ekstrovert. Det betyr ikke at bedriftshemmeligheter skal røpes, men det betyr at man deler og tilrettelegger for innovative dialoger med kundene, partnere og egen organisasjon.

Tilfør ny innsikt og energi til hverandre. Del uhemmet og responder på andre som deler! Ta et helhetlig ansvar for å nå årets resultat og komme et steg videre mot visjonen.

The first 90 days as CEO

Frank Møllerop, the QuestBack CEO, tells about his first 90 days at work seeking insight and advice from the customers and employees in crafting the future scenarios and the strategy. I recommend you to look at this 7 minutes inspirational video. I am also fascinated by how Frank is utilizing social media in his new job. Great!

WHAT IS INNOVATION?

In my discussions with Business Leaders, I often ask how they work with innovation and new developments to come closer to their customers. Many of the companies that are struggling in particular do not have much time for such activities. In my point of view they should TAKE the time, because they need it the most. Original, innovative thinking is exactly what could bring the company to the nice, positive numbers.

I found this great video on what Innovation is. Take a look and reflect on how you can improve your own thinking and actions.

KUNDEN MÅ STERKERE INN PÅ LEDER- OG STYREAGENDAEN

Verden har aldri vært så åpen og gitt så store muligheter som i dag. Kundesentrisk utvikling – å komme nærmere kunden – sies å være en viktig lederoppgave. Derfor burde ledelse og styre anvende mer tid på temaet. Spørsmål om hvordan dine viktigste kunder opplever ditt selskap/ brand og hvilken verdi kunden faktisk betaler for er sentrale. Likeledes er hvilket kundeløfte skal være bærebjelken i ”vårt hus” og hvordan leverer og muliggjør vi vårt løfte.

Sosiale medier og nye måter å arbeide på gir enorme muligheter til å skape kundekoblinger og -dialoger. De beste selskap og ledere jobber allerede eksperimentelt – de lærer mens de gjør. Et kritisk konkurransemessig fortrinn opparbeides. De som sover i timen er avventende og kritiske – dessverre antakelig i ferd med å spille seg ut på sidelinjen.

Jeg leste akkurat denne spennende oversikten Ranking Of The Top 60 CEOs On Social Media på LinkedIn. Samtidig så jeg denne artikkelen om en undersøkelse som viser at nær 30% av norske ledere er skeptiske til at sine medarbeidere har profil på LinkedIn. Ser du kontrasten? Hvem sover i timen?

Forslag til neste steg:

·         Sett av tid til å forstå hvordan vår nye verden kan stimulere til å tenke nytt, åpne opp og bringe ditt selskap/ brand nærmere dine kunder. Inviter ny spisskompetanse til dine neste møter med ledergruppen og styret

·         Involver deg personlig ved å delta i sosiale medier. Start med LinkedIn, Twitter og Facebook. La deg inspirere av de 60 CEOene og finn en sparringspartner/ coach for utvikling

·         Heng Peter Druckers kjente gamle kvote på veggen og reflekter over hva den betyr:

“Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two–and only two–basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are costs. Marketing is the distinguishing, unique function of the business.”

REINVENT TO DELIVER A SIGNATURE CUSTOMER EXPERIENCE – HOW TO SERVE THE EVOLVING CHIEF EXECUTIVE CUSTOMER

– including a hint to the premium car brands from a car enthusiast representing a substantial and growing buyer group.

Delivering a Signature Customer Experience is vital, complex and requires new knowledge and reinvention. Through IBMs Thought Leadership Consumer Study “From Transactions to Relationships” (*) consumers tell us that:

·         “I am comfortable to communicate with you through many channels”

·         “I like to shop in the store and sometimes purchase on line”

·         “I like to connect with you through meaningful connection points and I like to help you!”

 (*) Study conducted with 26.000 consumers in 14 countries in non-grocery retail categories.

The outstanding companies are defining the Signature Customer Experience based on this opportunity. How well do you know and act upon your customers shopping- and purchasing patterns and preferences?

My private Signature? Customer Experience of selected car brands

At my husbands big birthday I wanted to surprise by giving a major contribution to a new car. I contacted 4 major dealers for my favorite car brands. This turned out to be an interesting experiment for me as a buyer and car enthusiast as there were huge differences in how these brands took the lead onboard. I will not reveal who was the winner. However, I will reveal that the success formula for new and continued business relationships will be found in the degree of customer -centricity and -intimacy from A to Z. And this very much boils down to company culture, DNA and how each individual strives to be at their best in serving customers. Embracing the consumers lessons through IBMs Thought Leadership piece is a great starter. My point of view is that many companies/ brands are are still on the Transaction side of doing business. Do you see the potential for those that move over to the Relationship side?

Some additional lessons from my experience:

 “Real” men do not like their wives to interfere with their car preferences and purchases.

 “Real” car brands like to interfere with me as a potential buyer. However, they need guidance on how..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA