Hvordan sikrer du lønnsom vekst?

fornyelse-og-innovasjon

3 spørsmål:

  • Har du tilstrekkelig og samspillende kompetanse i ditt lederteam? Beskriv
  • Hvor mye tid anvender dere på metodisk nytenkning? Beskriv
  • På en skala fra 1 til 5 – hvor åpen er deres kultur? 1 er veldig lukket og 5 er veldig åpen. Beskriv

Diskuter deretter implikasjoner og om dere er tilstrekkelig rigget for lønnsom vekst.

Mitt selskap IAM hjelper ledere og styrer med vekst og forbedringer gjennom smartere fokus på merkevare og innovasjon.