http://execiam.com

image

The new domain name for IAM is execiam.com. I got it at domeneshop.no. The mobile site does not work yet, but I am sure it will be fixed soon.

This new journey is exciting. Learning new things every day. Have to stretch for things that I normally would not do.

My ship will soon be out on the ocean 😊.

Advertisements

BEST PLACE TO WORK!

What are your employees saying about working in your company?

Interesting to read the highlights of these 50 best ranked companies. Not surprisingly, some of the reasons why the employees love to work for these companies:

  • Great leadership – drive real change to solve big problems
  • Strong, transparent culture
  • Smart people and positive, collaborative relationships
  • Clear career path
  • Future orientation
  • Flexibility

THANKS TO ALL MY GOOD IBM COLLEAGUES AROUND THE WORLD!

Thanks a lot for 11 years with you!

Thanks a lot for 11 years with you!

Time to say THANK YOU after almost 11 years in IBM.

Serving our clients with you has been a pleasure!  

A good share of my LinkedIn, Twitter and Facebook network consists of you GREAT IBMers around the world. I am looking forward to continued contact! Very soon I will start in a new, exciting company. Stay tuned!

LEDELSE MOT BEDRE RESULTATER – KVINNER OVERGÅR MENN

Hvordan trå videre på lederstien..

Hvordan trå videre på lederstien..

I en artikkel fra 1. juli 2013 av Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI beskrives forskningsfunn om lederes overvurdering av egen lederkompetanse. Imidlertid viser det seg at kvinner har større selvinnsikt og dekker gapet mellom egen- og medarbeideres vurdering bedre enn menn. Kvinner reagerer mer konstruktivt enn menn på tilbakemeldinger, og man ser en tendens til at menn i større grad bortforklarer dårlige resultater med utenforliggende forhold. Forskning viser videre, i følge doktorgradsarbeidet til Karoline Kopperud ved Handelshøyskolen BI Institutt for Ledelse og Organisasjon at transformerende ledere med selvinnsikt skaper størst engasjement, arbeidsglede og bunnlinje resultater.

Slik jeg ser det er det et voksende behov for transformerende ledere med selvinnsikt. Alle virksomheter bør ha dette på sin radarskjerm. Kvinner er bedre kvalifisert enn menn. Menn kan lære av kvinnene. Tradisjonelle styrings- og kontrollorienterte ledere bør omstille seg.

Her er noen råd for å utvikle ditt lederskap og team mot sterkere resultater:

1.      Sikre omforente mål – ikke tre målene ned over hodet på ditt team

Avgjørende at alle i teamet er omforent i forhold til målsettinger og planen for å nå de. Høye og ambisiøse mål er alltid oppnåelige hvis teamet samspiller optimalt og konstruktivt.

2.      Kommuniser, involver og hold tett dialog – ikke bare informer og kontroller

Refleksjon i fellesskap skaper forankring, gjennomslagskraft og et mer positivt engasjement for endringer mot bedre resultater. Hold hyppig, konstruktiv idegenerering og sikre gjennomføringskraft av planen mot de omforente målene. Involver dine medarbeidere ved å stille spørsmål. Ikke start med å gi svarene! Få vil la seg stimulere av ”ordre” og begrenset involvering. Hva kan du hjelpe med?

3.      Påvirk ved å være en god rollemodell og “Walk the Talk” – ikke bare snakk

Vis levende beste praksis ved å gjøre det selv. En ”ovenfra og ned” fortelling vil ikke virke særlig bra, og spesielt ikke hvis du selv ikke praktiserer. Bidra aktivt til resultatet. Hva kan du hjelpe med?

4.      Fokuser på det som er bra – ikke kritiser i første omgang

Gi hyppig anerkjennelse og si ofte takk – selv for de minste bidrag. La gjerne medarbeiderne selv finne forbedringer. Diskuter aktivt utviklingsområder. Hva kan du hjelpe med?

5.      Tenk mest på dine medarbeidere og ditt team – mindre på deg selv

Gi æren til teamet og du vil selv bli beæret.

Hvordan hjelper du ditt team til sukess og resultatoppnåelse? På en skala fra 1 – 10, hvordan praktiserer du i forhold til de 5 punktene i dag? Sett deg mål og forbedre ditt lederskap!