OM Å SETTE FOTAVTRYKK OG LEVE SIN STRATEGI

Hvordan setter du ditt fotavtrykk? Bilde er funnet på web

Hvordan setter du ditt fotavtrykk? Bildet er funnet på web

På veien fra late sommerdager er tiden nå perfekt for å revidere din virksomhets strategiske kjerne, lidenskap og gjennomføringsevne.

Aller først. Hva er egentlig strategi?

Det finnes mange definisjoner på strategi. Denne av Johnson and Scholes synes jeg er bra:

“Strategy is the direction and scope of an organisation over the long-term: which achieves advantage for the organisation through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs of markets and to fulfill stakeholder expectations”.

Strategi krever at man tar valg om en usikker fremtid. Man må være kreativ nok til å se for seg muligheter som kanskje eller kanskje ikke eksisterer. Og man må velge noe bort.

Husk at operasjonell effektivitet ikke en strategi. Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Michael Porter minner oss så fint på faren ved å glemme riktig balanse:

”…Companies have properly invested energy in becoming leaner and more nimble. In many industries, however, what some call hypercompetition is a self-inflicted wound, not the inevitable outcome of a changing paradigm of competition… And bit by bit, almost imperceptibly, management tools have taken the place of strategy. As managers push to improve on all fronts, they move farther away from viable competitive positions…”

Å LEVE SIN STRATEGI HANDLER OM GOD LEDELSE

Kristin Skogen Lunds 5-15-80 oppskrift på god ledelse har fått mye oppmerksomhet: 5 prosent handler om strategi, 15 prosent om posisjon og 80 prosent handler om den daglige gjennomføringsevnen.

Hvordan de menneskelige “systemene” jobber sammen er “hemmeligheten” som er vanskelig for konkurrentene å kopiere.

Tenk over hvordan det indre livet i din virksomhet fungerer og hvordan dette spiller med eksterne omgivelser og kundene.

I en virksomhet jeg jobbet i tidligere var den uttalte “hemmeligheten” at bare vi klarte å gå bort fra silotenkning og samle oss på tvers av forretningsområdene mot kunden så ville vi vinne. Men det var lettere sagt enn gjort. Det handlet om personkjemi, endrings- og risikovilje og ikke minst insentiver.

Ledelsen må leve “hemmeligheten” for å lykkes!

TA DEG TID TIL “TIME-OUTS” FOR Å REVIDERE DEN STRATEGISKE KJERNE OG GJENNOMFØRINGSEVNEN

Jeg samarbeider blant annet med ledere i en spennende oppstartsvirksomhet. Så langt har den hatt positiv progresjon ved å utvikle og teste forretningskonseptet direkte mot kundene og markedet. De har fått svar og tilbakeldinger, men innser at de kanskje ikke har anvendt nok tid til å analysere resultatene og implikasjonene for strategisk retning. Altså tid for å ta seg en “time-out”!

Hvordan er det for din virksomhet? Tid for å revidere den strategiske kjerne, lidenskapen og gjennomføringsevnen?

Her er noen spørsmål å starte med:

– Hva er dagens ståsted? Hvordan setter vi fotavtrykk?

– Er vår visjon og forretningside bærekraftig og tilstrekkelig differensiert?

– Hva særpreger oss i markedet – hvorfor skal kunder og samarbeidspartnere velge oss? Gjennomsyres vår strategiske plattform i alt vi gjør?

– Hvem selger vi til – og hva selger vi?

– Hva særpreger oss og vår arbeidsform? Har vi en sunn friksjon oss i mellom eller er vi for snille (et “echo chamber”) – eller kanskje for slemme – mot hverandre? Er vi rigget for å oppnå resultater i fellesskap?

– Hva er våre ambisjoner og lidenskap? Langsiktig mål (3 – 5 år) og viktigste strategiske initiativ i år

– Hvordan kan vi forbedre vår gjennomføringsevne?

Hvis du liker dette, gleder det stort om du deler videre!

Hører gjerne fra deg! For mer informasjon, kontakt og forespørsler: Klikk deg inn på www.execiam.com eller send en mail til ingeramyklebust@execiam.com.

Utgangspunktet fra denne artikkelen ble publisert slik på Hegnar Online 4.8.14.