Om fornyelse og kommunikasjon

higher-degree-of-customer-relevance

Leste akkurat denne spennende undersøkelsen #SoMeService av Maria Aasbø. Hun setter lys på egne erfaringer gjennom sosiale medier og hvordan hun opplever oppfølgingen både digitalt og fysisk. Jeg er enig:

Det er bare noen få som klarer å kommunisere godt og integrere sin kommunikasjon på tvers av den digitale og fysiske verden. Det dreier seg om god ledelse. Gode ledere setter fokus på nettopp dette. Selskap med slike ledere kommer nærmere kunden og drar fra sine konkurrenter. Og det starter ofte med ledere som har gode kommunikasjonsevner fra før av.

Du har helt sikkert egne erfaringer. Vil du dele de med oss?

En god opplevelse og en dårlig. Jeg starter:

GOD:

Jeg bestilte nytt rideutstyr fra et selskap i Australia jeg ble oppmerksom på via Instagram. De responderer like godt via direct funksjonen på Instagram som via mail og andre kanaler.

DÅRLIG:

Jeg kontaktet et selskap for å optimalisere IAM nettside for søk (SEO). De hadde en utmerket chat funksjon og en hyggelig rådgiver, men de fulgte aldri opp videre. Dermed glapp en forretningsmulighet.

Nå er det din tur 🙂

Advertisements

Millennial guest series. Alisha Lesniak from the USA

Welcome to Business Raw by IAM Millennial guest series! 

I find inspirations in Millennials thinking of today and the future, as well as how they form their professional choices. The first article in this series was with my oldest son and his girlfriend from Shanghai. In this article Alisha Lesniak from the USA shares how her choices have been formed and what she is aiming for. THANK YOU, Alisha! If you are interested in sharing your story, let me know at ingeramyklebust@gmail.com.

GUEST BLOGGER, ALISHA LESNIAK FROM THE USA

As a long-time lover of animals, it was natural for me to want to pursue them as a career path. While I knew that I always wanted to work with animals, it took me a long time to determine how exactly I would do so. I attended Cal Poly for college and graduated with a degree in animal science. The year following my graduation found me living and working in New York, New Orleans, and California. I worked in zoos, animal shelters, and veterinary hospitals.

While each job fulfilled me in its own way, I slowly began to realize that despite not wanting to admit, money was more important than I had once thought. That believe it or not, you actually needed to make money to live a comfortable life.

And unfortunately for me, these jobs just weren’t satisfying that. I am a person of many passions and somehow tend to gravitate towards the more expensive ones. I recently bought my first horse, and am training for my first triathlon. I picked up polo while in college, and since graduating only have the time and money to play every so often.

A polo tournament last summer in Gilroy, CA with my horse, Beowulf.

After talking with a close family friend I started to think more seriously about going into sales. Specifically, veterinary pharmaceuticals, where I could still work amongst the industry I was most passionate about. After applying, I found rather quickly that this is a very competitive job market and my lack of sales skills just wasn’t going to cut it. I sacrificed my animal job at the time to take an entry level sales position. I currently spend my days calling car dealerships to sell them on our auto finance lead program. Never in a million years would I have seen myself in this position. However, I am working towards my ultimate goal, and have learned immeasurable skills in sales and business in the mean time.

I think it’s important for millennials to be open-minded in today’s job market. Our dream jobs are obtainable, but not always out of the gate. We have to remind ourselves of the bigger picture to get where we want.

I enjoy learning new things! This is from my second bike ride. 

A GREAT LEADER

Roselinde Torres, Boston Consulting Groups resident expert on leadership, outlines three simple, but crucial questions we as leaders need to ask ourselves.

To stand out and make impact through modern leadership practices and performance criteria is more important than ever. How do we take our brands and organizations leaps forward? How do we shape the future and not only react to it?

If we are still using traditional leadership practices and outdated performance criterias we may be supported by false positives. Lets make sure we are on the right track!

Roselinde Torres takes us through 3 critical questions in the below 9 minutes great video:

1. Where are you looking to anticipate change?
2. What is the diversity measure of your network?
3. Are you courageous enough to abandon the past?

Hope this makes you THINK, and we love if you share your reflections with us here!

IAM – NEW SITE TODAY!

IAM – Serving forward focused leaders from Inger A Myklebust on Vimeo.

I continue my social media experiment. Today I created a new WordPress site for IAM.

Hope you like it! Will for sure be developed and improved in the coming weeks 😉

All the best from

Business Raw by IAM

Inger

 

Om Fornyelse. GJØR VI DET RETTE?

Denne artikkelen ble publisert slik på Ledernytt.no 13. april 2015.

I fornyelsesarbeid og i situasjoner der vi har tatt store beslutninger vil det alltid kunne oppstå perioder der man tviler om man gjør det rette. Det kan virke fristende å gå tilbake til vår “trygge” havn og gjøre ting på samme måte som tidligere. Resultatet kan da bli stagnasjon og i verste tilfelle konkurs.

Kognitiv dissonanseteori (av L Festinger) sier noe om ubehaget vi kan føle om vi utfører handlinger som strider mot egne holdninger. Vi vil tilstrebe å ENTEN endre tankene og følelsene ELLER handlingene slik at de samstemmer.

Teorien har vært gjenstand for mye diskusjon og forskning, og betraktes som et viktig prinsipp for å forstå holdningsendring og motivasjon.

Et par eksempler:

Det første gjelder kognitiv dissonanse ved kjøp av bil. Rivaliserende tanker melder seg; “burde jeg heller kjøpt den andre bilen av den andre forhandleren?”. For å rydde opp i de rivaliserende tankene søker du informasjon som bekrefter valget du har gjort. Dyktige markedsførere forsikrer ditt valg. Du blir en fornøyd, lojal kunde som varmt anbefaler bilen og forhandleren til dine venner og bekjente. Motsatt kan det oppstå negativ etterkjøpsdissonans og du fraråder alle andre til å gå i samme “felle” som deg.

Tilsvarende eksempel kan vi finne for en organisasjon. Styret og ledelsen har besluttet å gjennomføre et større transformasjonsprosjekt. Etterhvert kompliserer prosjektet seg, den daglige driften forstyrres og kostnadene løper på. Rivaliserende tanker oppstår hos teamet; “burde vi ha definert prosjektet på en annen måte?, “burde vi i det hele tatt ha startet dette prosjektet?” osv. Man søker informasjon som støtter og bekrefter gjennomføring av prosjektet, eller informasjon som støtter et avbrudd. Vi lytter mest på de som understøtter vår magefølelse og undertrykker motargumenter. Dyktige ledere forsikrer teamet om at riktig beslutning er tatt. Om dette undervurderes, kan rivaliserende tanker og handlinger ta overhånd i kritiske fornyelsesprosjekt og vår organisasjon. I ytterste konsekvens har vi ikke lenger lojale medarbeidere som arbeider for vårt beste og ei heller anbefaler selskapet videre i sine nettverk.

Bevissthet rundt hvordan dette fungerer er derfor nyttig. I fornyelsesarbeidet må vi tilrettelegge nok kommunikasjon og forståelse for endringen. Akkurat slik markedsføreren gjør for å unngå negativ etterkjøpsdissonanse.

Hvordan arbeider du med dette i din organisasjon?

Del gjerne dine tanker og eksempler.

Og det gleder STORT om du deler innlegget videre!

Business Raw by IAM,

Inger

Inger A Myklebust hjelper ledere og styrer gjennom IAM med å bli bedre innen ledelse, merkevarebygging, innovasjon og fornyelse. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Business Raw for forretningsledere etablerte hun i juni 2013. Inger er åpen for forespørsler. Kontakt henne på ingeramyklebust@execiam.com.

Om Fornyelse (2). Takk for deres innspill!

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er slik jeg ser det en av de viktigste lederoppgavene.

Kollektiv nytenkning satt i et strategisk perspektiv er, slik jeg ser det, en av de viktigste lederoppgavene.

Tusen takk for deres innspill på artikkelen Om Fornyelse!

7 Ter er nå blitt til 9 kritiske suksessfaktorer i fornyelsesarbeidet. Triggere (nr 5) og Trivsel (nr 6) er nye, les her:

 1. TID: Tilstrekkelig tid er reservert
 2. TEAM: Riktig sammensatt kompetanse med en god leder og godt samarbeidsklima. Utfordre konstruktivt. Involverer i perioder bredt internt og eksternt
 3. TENKER TÅLMODIG: Anvender mye tid til læring og observasjon. Tenker utenfor ”boksen” – lar ikke dagens ”bokser” begrense seg
 4. TREND: Nyutviklingen er basert på analyser av markedsbehov
 5. TRIGGERE: Klare triggere/ motivasjonsfaktorer for hvorfor investere tid og krefter i fornyelsen. Man må være overbevist om at fornyelsen skal bidra med noe nytt og verdifullt for kundene/ målgruppen og de er villig til å betale oss for å bidra med fornyelsen
 6. TRIVSEL: Alle må trives med fornyelsesprosessen. Hvis det bærer preg av et pliktløp vil man nok ikke lykkes
 7. TARGET: Kunden/ målgruppen integreres i prosessen
 8. TEKNOLOGI: Involverer ofte smart teknologi mennesker liker å bruke
 9. TPLAN: En plan/ struktur overbygget med strategiske ambisjoner og dybdebygget med målrettet innhold

Spent på å få inn flere erfaringer! Har du refleksjoner rundt eksempler eller andre områder til listen? Eller kanskje forslag til en prioritert liste (viktigheten av den enkelte T er ikke prioritert). Legg igjen en kommentar og vi får en interessant dialog!

If it wasn’t hard everyone would do it. It’s the hard that makes it great ~ Tom Hanks

Inger A Myklebust driver rådgivningsvirksomhet gjennom eget selskap IAM innen blant annet resultatforbedringer, forretningsutvikling, strategi, innovasjon, marked og salg. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Hennes bakgrunn er blant annet fra IBM (11 år), PwC (5 år) og Orkla (4 år). Inger er åpen for forespørsler, også innen management for hire. Kontakt henne på ingeramyklebust@gmail.com. Følg henne på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Om Fornyelse

Det sies at det største dilemma for ledere er å sette av tid til fornyelse og endring.

I følge en AT Kearney undersøkelse har strategi arbeid nesten forsvunnet i kaoset av å forsøke og ”fikse” det man tror er konkurransemessige fordeler.

Kollektiv nytenkning satt i strategisk perspektiv er en av de viktigste lederoppgavene, etter min mening.

Den senere tid har jeg jobbet med ledere for å gjøre nettopp dette. Her er suksessfaktorer jeg observerer – de 7 Ter:

 1. TID: Tilstrekkelig tid er reservert
 2. TEAM: Riktig sammensatt kompetanse med godt samarbeidsklima. Involverer i perioder bredt internt og eksternt
 3. TENKER TÅLMODIG: Anvender mye tid til læring og observasjon. Tenker utenfor ”boksen” – lar ikke dagens ”bokser” begrense seg.
 4. TREND: Nyutviklingen er basert på analyser av markedsbehov
 5. TARGET: Kunden/ målgruppen integreres i prosessen
 6. TEKNOLOGI: Involverer ofte smart teknologi
 7. TPLAN: En plan/ struktur overbygget med strategiske ambisjoner og dybdebygget med målrettet innhold

Spent på å høre dine erfaringer! Har du andre områder til listen? Legg igjen en kommentar under og vi får en interessant dialog!

“If it wasn’t hard everyone would do it. It’s the hard that makes it great” ~ Tom Hanks

Inger A Myklebust driver rådgivningvirksomhet gjennom eget selskap IAM innen blant annet resultatforbedringer, forretningsutvikling, strategi, marked og salg. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Hennes bakgrunn er blant annet fra IBM (11 år), PwC (5 år) og Orkla (4 år). Inger er åpen for forespørsler, også innen management for hire. Kontakt henne på ingeramyklebust@gmail.com.