VIDEO: IAM IN 1 MINUTE

I continue my RAW video communication experiment.

This time: IAM in 1 minute.

I film with my iPhone and use iMovie in the creation process.

Would love to get your opinion, as well as input on what you do to develop your social presence.

JOIN THE CONVERSATION at execiam.com.

IAM – Serving forward focused leaders from Inger A Myklebust on Vimeo.

Om Fornyelse. GJØR VI DET RETTE?

Denne artikkelen ble publisert slik på Ledernytt.no 13. april 2015.

I fornyelsesarbeid og i situasjoner der vi har tatt store beslutninger vil det alltid kunne oppstå perioder der man tviler om man gjør det rette. Det kan virke fristende å gå tilbake til vår “trygge” havn og gjøre ting på samme måte som tidligere. Resultatet kan da bli stagnasjon og i verste tilfelle konkurs.

Kognitiv dissonanseteori (av L Festinger) sier noe om ubehaget vi kan føle om vi utfører handlinger som strider mot egne holdninger. Vi vil tilstrebe å ENTEN endre tankene og følelsene ELLER handlingene slik at de samstemmer.

Teorien har vært gjenstand for mye diskusjon og forskning, og betraktes som et viktig prinsipp for å forstå holdningsendring og motivasjon.

Et par eksempler:

Det første gjelder kognitiv dissonanse ved kjøp av bil. Rivaliserende tanker melder seg; “burde jeg heller kjøpt den andre bilen av den andre forhandleren?”. For å rydde opp i de rivaliserende tankene søker du informasjon som bekrefter valget du har gjort. Dyktige markedsførere forsikrer ditt valg. Du blir en fornøyd, lojal kunde som varmt anbefaler bilen og forhandleren til dine venner og bekjente. Motsatt kan det oppstå negativ etterkjøpsdissonans og du fraråder alle andre til å gå i samme “felle” som deg.

Tilsvarende eksempel kan vi finne for en organisasjon. Styret og ledelsen har besluttet å gjennomføre et større transformasjonsprosjekt. Etterhvert kompliserer prosjektet seg, den daglige driften forstyrres og kostnadene løper på. Rivaliserende tanker oppstår hos teamet; “burde vi ha definert prosjektet på en annen måte?, “burde vi i det hele tatt ha startet dette prosjektet?” osv. Man søker informasjon som støtter og bekrefter gjennomføring av prosjektet, eller informasjon som støtter et avbrudd. Vi lytter mest på de som understøtter vår magefølelse og undertrykker motargumenter. Dyktige ledere forsikrer teamet om at riktig beslutning er tatt. Om dette undervurderes, kan rivaliserende tanker og handlinger ta overhånd i kritiske fornyelsesprosjekt og vår organisasjon. I ytterste konsekvens har vi ikke lenger lojale medarbeidere som arbeider for vårt beste og ei heller anbefaler selskapet videre i sine nettverk.

Bevissthet rundt hvordan dette fungerer er derfor nyttig. I fornyelsesarbeidet må vi tilrettelegge nok kommunikasjon og forståelse for endringen. Akkurat slik markedsføreren gjør for å unngå negativ etterkjøpsdissonanse.

Hvordan arbeider du med dette i din organisasjon?

Del gjerne dine tanker og eksempler.

Og det gleder STORT om du deler innlegget videre!

Business Raw by IAM,

Inger

Inger A Myklebust hjelper ledere og styrer gjennom IAM med å bli bedre innen ledelse, merkevarebygging, innovasjon og fornyelse. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Business Raw for forretningsledere etablerte hun i juni 2013. Inger er åpen for forespørsler. Kontakt henne på ingeramyklebust@execiam.com.

Forward thinkers in roundtable discussion last week in Oslo

Innovation network for Business leaders challenged by Dag Inge Fjeld

Innovation network for Business leaders challenged by Dag Inge Fjeld

Last week we had a new meeting in our Innovation network for Business leaders. We had the great pleasure of having Dag Inge Fjeld as our guest and speaker. Dag Inge talked about the Big Data ghost – “the algorithm rock n roll” – we now experience in particular with Marketing and Business Development leaders. Working within an industry standard only based on historic data and what your target group tells you in focus groups and similar may suppress creativity and actual opportunities.

Different views in the “echo chambers” that corporations often develop to become are rare. But is it not the different that will take us one step ahead?

A question we will continue to discuss in our next meetings is how the quarterly profit pressured organizations do need to change to properly innovate and develop long term.

Communication – the human connection (H2H) – is the key to success!

Business Raw

image I took this picture in the Gustav Vigeland park in Oslo, Norway.

Think about a positive connection with someone – at home or at work this past week. How did you feel? My guess is that you felt great and wanted more of it. Not a big surprise that company cultures growing such good relationships better than others are winning in the market place.

Did you know that H2H (Human to Human) is now replacing B2C (Business to Consumer) and B2B (Business to Business)? Because it is all about human connections, read more about it here.

Think about how you and your company strengthen communication and the human connection. And share it with us here.

Have a wonderful Sunday.

View original post

KUNDEN MÅ STERKERE INN PÅ LEDER- OG STYREAGENDAEN

Verden har aldri vært så åpen og gitt så store muligheter som i dag. Kundesentrisk utvikling – å komme nærmere kunden – sies å være en viktig lederoppgave. Derfor burde ledelse og styre anvende mer tid på temaet. Spørsmål om hvordan dine viktigste kunder opplever ditt selskap/ brand og hvilken verdi kunden faktisk betaler for er sentrale. Likeledes er hvilket kundeløfte skal være bærebjelken i ”vårt hus” og hvordan leverer og muliggjør vi vårt løfte.

Sosiale medier og nye måter å arbeide på gir enorme muligheter til å skape kundekoblinger og -dialoger. De beste selskap og ledere jobber allerede eksperimentelt – de lærer mens de gjør. Et kritisk konkurransemessig fortrinn opparbeides. De som sover i timen er avventende og kritiske – dessverre antakelig i ferd med å spille seg ut på sidelinjen.

Jeg leste akkurat denne spennende oversikten Ranking Of The Top 60 CEOs On Social Media på LinkedIn. Samtidig så jeg denne artikkelen om en undersøkelse som viser at nær 30% av norske ledere er skeptiske til at sine medarbeidere har profil på LinkedIn. Ser du kontrasten? Hvem sover i timen?

Forslag til neste steg:

·         Sett av tid til å forstå hvordan vår nye verden kan stimulere til å tenke nytt, åpne opp og bringe ditt selskap/ brand nærmere dine kunder. Inviter ny spisskompetanse til dine neste møter med ledergruppen og styret

·         Involver deg personlig ved å delta i sosiale medier. Start med LinkedIn, Twitter og Facebook. La deg inspirere av de 60 CEOene og finn en sparringspartner/ coach for utvikling

·         Heng Peter Druckers kjente gamle kvote på veggen og reflekter over hva den betyr:

“Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two–and only two–basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are costs. Marketing is the distinguishing, unique function of the business.”

Moods of Norway original Marketing methods continue – 10 years anniversary Celebration

image

Yesterday the successful fashion company Moods of Norway celebrated their 10 years anniversary in Oslo Spektrum with more than 5000 of their best friends. The original fashion show included celebrities catwalking in clothes that make you happy, artists singing and entertaining. And of course did the founders of the company have a central role at the scene. They very much represent the unique DNA of their Brand that attracts so many people to their stores. Will be nice to observe the Social media effects as almost everyone was taking pictures and sharing the moment of happiness..

HURRA!

image
image