Om Fornyelse. GJØR VI DET RETTE?

Denne artikkelen ble publisert slik på Ledernytt.no 13. april 2015.

I fornyelsesarbeid og i situasjoner der vi har tatt store beslutninger vil det alltid kunne oppstå perioder der man tviler om man gjør det rette. Det kan virke fristende å gå tilbake til vår “trygge” havn og gjøre ting på samme måte som tidligere. Resultatet kan da bli stagnasjon og i verste tilfelle konkurs.

Kognitiv dissonanseteori (av L Festinger) sier noe om ubehaget vi kan føle om vi utfører handlinger som strider mot egne holdninger. Vi vil tilstrebe å ENTEN endre tankene og følelsene ELLER handlingene slik at de samstemmer.

Teorien har vært gjenstand for mye diskusjon og forskning, og betraktes som et viktig prinsipp for å forstå holdningsendring og motivasjon.

Et par eksempler:

Det første gjelder kognitiv dissonanse ved kjøp av bil. Rivaliserende tanker melder seg; “burde jeg heller kjøpt den andre bilen av den andre forhandleren?”. For å rydde opp i de rivaliserende tankene søker du informasjon som bekrefter valget du har gjort. Dyktige markedsførere forsikrer ditt valg. Du blir en fornøyd, lojal kunde som varmt anbefaler bilen og forhandleren til dine venner og bekjente. Motsatt kan det oppstå negativ etterkjøpsdissonans og du fraråder alle andre til å gå i samme “felle” som deg.

Tilsvarende eksempel kan vi finne for en organisasjon. Styret og ledelsen har besluttet å gjennomføre et større transformasjonsprosjekt. Etterhvert kompliserer prosjektet seg, den daglige driften forstyrres og kostnadene løper på. Rivaliserende tanker oppstår hos teamet; “burde vi ha definert prosjektet på en annen måte?, “burde vi i det hele tatt ha startet dette prosjektet?” osv. Man søker informasjon som støtter og bekrefter gjennomføring av prosjektet, eller informasjon som støtter et avbrudd. Vi lytter mest på de som understøtter vår magefølelse og undertrykker motargumenter. Dyktige ledere forsikrer teamet om at riktig beslutning er tatt. Om dette undervurderes, kan rivaliserende tanker og handlinger ta overhånd i kritiske fornyelsesprosjekt og vår organisasjon. I ytterste konsekvens har vi ikke lenger lojale medarbeidere som arbeider for vårt beste og ei heller anbefaler selskapet videre i sine nettverk.

Bevissthet rundt hvordan dette fungerer er derfor nyttig. I fornyelsesarbeidet må vi tilrettelegge nok kommunikasjon og forståelse for endringen. Akkurat slik markedsføreren gjør for å unngå negativ etterkjøpsdissonanse.

Hvordan arbeider du med dette i din organisasjon?

Del gjerne dine tanker og eksempler.

Og det gleder STORT om du deler innlegget videre!

Business Raw by IAM,

Inger

Inger A Myklebust hjelper ledere og styrer gjennom IAM med å bli bedre innen ledelse, merkevarebygging, innovasjon og fornyelse. Hun har roller som fasilitator, program-/prosjektleder, foredragsholder og mentor. Business Raw for forretningsledere etablerte hun i juni 2013. Inger er åpen for forespørsler. Kontakt henne på ingeramyklebust@execiam.com.

Leslie Perlow’s TED talk on better work and lives

http://m.youtube.com/watch?sns=em&v=pSFXfFcETeg

What BCG has done to create better work and lives for employees.

Can your organization change?

LEDELSE MOT BEDRE RESULTATER – KVINNER OVERGÅR MENN

Hvordan trå videre på lederstien..

Hvordan trå videre på lederstien..

I en artikkel fra 1. juli 2013 av Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI beskrives forskningsfunn om lederes overvurdering av egen lederkompetanse. Imidlertid viser det seg at kvinner har større selvinnsikt og dekker gapet mellom egen- og medarbeideres vurdering bedre enn menn. Kvinner reagerer mer konstruktivt enn menn på tilbakemeldinger, og man ser en tendens til at menn i større grad bortforklarer dårlige resultater med utenforliggende forhold. Forskning viser videre, i følge doktorgradsarbeidet til Karoline Kopperud ved Handelshøyskolen BI Institutt for Ledelse og Organisasjon at transformerende ledere med selvinnsikt skaper størst engasjement, arbeidsglede og bunnlinje resultater.

Slik jeg ser det er det et voksende behov for transformerende ledere med selvinnsikt. Alle virksomheter bør ha dette på sin radarskjerm. Kvinner er bedre kvalifisert enn menn. Menn kan lære av kvinnene. Tradisjonelle styrings- og kontrollorienterte ledere bør omstille seg.

Her er noen råd for å utvikle ditt lederskap og team mot sterkere resultater:

1.      Sikre omforente mål – ikke tre målene ned over hodet på ditt team

Avgjørende at alle i teamet er omforent i forhold til målsettinger og planen for å nå de. Høye og ambisiøse mål er alltid oppnåelige hvis teamet samspiller optimalt og konstruktivt.

2.      Kommuniser, involver og hold tett dialog – ikke bare informer og kontroller

Refleksjon i fellesskap skaper forankring, gjennomslagskraft og et mer positivt engasjement for endringer mot bedre resultater. Hold hyppig, konstruktiv idegenerering og sikre gjennomføringskraft av planen mot de omforente målene. Involver dine medarbeidere ved å stille spørsmål. Ikke start med å gi svarene! Få vil la seg stimulere av ”ordre” og begrenset involvering. Hva kan du hjelpe med?

3.      Påvirk ved å være en god rollemodell og “Walk the Talk” – ikke bare snakk

Vis levende beste praksis ved å gjøre det selv. En ”ovenfra og ned” fortelling vil ikke virke særlig bra, og spesielt ikke hvis du selv ikke praktiserer. Bidra aktivt til resultatet. Hva kan du hjelpe med?

4.      Fokuser på det som er bra – ikke kritiser i første omgang

Gi hyppig anerkjennelse og si ofte takk – selv for de minste bidrag. La gjerne medarbeiderne selv finne forbedringer. Diskuter aktivt utviklingsområder. Hva kan du hjelpe med?

5.      Tenk mest på dine medarbeidere og ditt team – mindre på deg selv

Gi æren til teamet og du vil selv bli beæret.

Hvordan hjelper du ditt team til sukess og resultatoppnåelse? På en skala fra 1 – 10, hvordan praktiserer du i forhold til de 5 punktene i dag? Sett deg mål og forbedre ditt lederskap!