VIDEO: IAM IN 1 MINUTE

I continue my RAW video communication experiment.

This time: IAM in 1 minute.

I film with my iPhone and use iMovie in the creation process.

Would love to get your opinion, as well as input on what you do to develop your social presence.

JOIN THE CONVERSATION at execiam.com.

IAM – Serving forward focused leaders from Inger A Myklebust on Vimeo.

LEDELSE MOT BEDRE RESULTATER – KUNDENE MÅ STERKERE INN PÅ LEDER- OG STYREAGENDAEN!

Takk til Ledernytt for å ha publisert denne artikkelen! Spent på å høre hva dine erfaringer er. Del her eller direkte på Ledernytt siden!

Ville du, din ledergruppe, ditt styre og hele din organisasjon svart det samme hvis jeg spurte dere om hvordan deres viktigste kunder opplever deres selskap og merkevarer, hvilken verdi kundene faktisk betaler for og hvilket kundeløfte dere lever av?

Kraften i å samle energien mot kunden er enorm. For ofte sees virksomheter som drives introvert, transaksjons- og kontrollorientert. Særlig mener jeg å observere dette i virksomheter som sliter resultatmessig. For lite tid anvendes til å tenke innovativt og åpent i forhold til kundeopplevelse og -utvikling. Det starter i ledergruppen og styret. Hvor kunde- og markedsorienterte er dere egentlig? De fleste vil nok svare “ja, selvfølgelig er vi kundeorienterte”. Men realiteten er at mange ikke henger med. Spesielt teknologidrevede muligheter overses. Kundene opparbeider stadig nye fortrinn og velger lett bort de virksomhetene som ikke evner å fornye seg.

Her er noen tips på hvordan komme nærmere kunden og skape bedre resultater.

1. Analyser og forstå kundene og markedet – ikke tro du vet

Hent inn regelmessig tilbakemeldinger fra kundene – både eksisterende og potensielle. Ikke bare spør om de er tilfredse eller ikke, men få ideer og diskuter med de. Mange kunder er åpne for å hjelpe og de synes det er spennende å bidra med nytenkning. Det finnes mange interessante metoder for dette. Du kan bli overrasket over tilbakemeldinger på spørsmål du trodde du allerede visste svaret på. Eller over å få ideer dere aldri har tenkt på selv.

Tilrettelegg for regelmessig kommunikasjon og samspill med kundene.

2.  Analyser og forstå trender – ikke benekt de eller vent på hva dine konkurrenter foretar seg

Verden har aldri vært så åpen og gitt så store muligheter som i dag. Sosiale medier og nye måter å arbeide på gir enorme muligheter til å skape kundekoblinger og -dialoger. De beste selskap og ledere jobber allerede eksperimentelt – de lærer mens de gjør. Et kritisk konkurransemessig fortrinn opparbeides.

Noen ignorerer og/ eller forstår ikke dette spennende, nye mulighetsbildet. Det må endres – om man ikke vil spilles ut på sidelinjen! Dine kunder, medarbeidere og ditt styre vil antakelig være noen av dine beste sparringspartnere.

Sikre tilstrekkelig tid med din ledelse, din organisasjon og ditt styre til felles analyse, forståelse og implikasjoner av nye trender.

3. Bruk visjonen og målene aktivt med din organisasjon – ikke la de være igjen på papiret

Visjonen forteller om hva som er vår “drøm”, og trekker opp det overordnede målet og kursen for alt vi gjør til daglig. Den er bilde av en fremtidig, ønsket og bærekraftig tilstand. Og naturligvis inkluderer den kunden.

Noen anvender ikke visjonen og målene tilstrekkelig for å ta ut maksimal energi og endringskraft.

Anvend tid på å utvikle en slagkraftig, differensiert, kundeorientert visjon basert på markeds- og trendanalysen. Skap kraft i den gjennom mål og handling

4. Sikre resultatene og styrk energien i samspillet – ikke regn med at alt går av seg selv

Deling av kunnskap er den nye maktfaktoren. Leder- og styregruppen må tilrettelegge for å tenke og handle mer åpent og ekstrovert. Det betyr ikke at bedriftshemmeligheter skal røpes, men det betyr at man deler og tilrettelegger for innovative dialoger med kundene, partnere og egen organisasjon.

Tilfør ny innsikt og energi til hverandre. Del uhemmet og responder på andre som deler! Ta et helhetlig ansvar for å nå årets resultat og komme et steg videre mot visjonen.

IBM’s Karen Lowe on Business Leadership

http://www.argylejournal.com/functions/chief-marketing-officer/karen-lowe-general-manager-global-retail-industry-at-ibm-on-the-changing-role-of-cmos-in-todays-retail-landscape-the-value-of-knowledge-networks-and-the-importance-of-collaboration-acros/

I recommend this interview Argyle Journal has executed with my great Mentor and IBMs General Manager for the Global Retail Industry. Karen is explaining why and how the Chief Marketing Officer role is changing, the value of knowledge networks and the importance of collaboration across the C-suite.