Fortiden innhenter deg og din virksomhet!

Leste akkurat Fortiden innhenter ledere – på godt og vondt, artikkel av Tor Hernes på forskning.no.

Ledere har en gyllen mulighet til å gi organisasjonen et nytt syn på sin egen historie gjennom fokus på sider som tidligere ikke har vært så godt artikulert. Lego er eksempel på hvordan en ny toppsjef gikk tilbake til det opprinnelige, legoklossen, på en ny måte for å definere fremtiden. Ved å artikulere fortid og fremtid i nåtid griper de inn i hverandre og skaper muligheter for endring og kontinuitet.

Alle organisasjoner har sin egen tid – sin egen fortid, sin egen mulige fremtid og der de er i dag. Så hvor er din virksomhet i dag? Tar du tilstrekkelig tak i denne helheten? Les den interessante artikkelen og reflekter litt.

God søndag!

In striving for your goals and visions, do not forget to celebrate your achievements “the reverse gap”

http://m.youtube.com/watch?v=xREiqM0X6Ik

Great reminder!

What are your reflections on this 4 min video?

image